Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 5 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată,  care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 1A km 19+250, intersecție cu strada Știrbei Vodă (DJ 602), oraș Buftea”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 

Scurtă descriere

În prezent, intersecția DN 1A (km 19+250) – str. Știrbei Vodă este amenajată sub forma unei intersecții în Y, în care drumul prioritar este DN 1A. Lipsa unei amenajări moderne face ca traficul să se desfășoare cu viteze prea mari pe anumite direcții (ex. Ploiești – București), ceea ce face ca siguranța participanților la trafic să fie scăzută. De asemenea, la siguranța scăzută contribuie și numeroasele puncte de conflict ale virajelor din intersecție. Prin urmare, este necesară reproiectarea intersecției pentru armonizarea virajelor, calmarea traficului și creșterea siguranței tuturor persoanelor care utilizează intersecția.
Implementarea obiectivului de investiție „Amenajare sens giratoriu pe DN 1A km 19+250, intersecție cu strada Știrbei Vodă (DJ 602), oraș Buftea” va conduce la creșterea gradului de siguranță rutieră, prin scăderea numărului accidentelor rutiere și prin fluidizarea traficului, precum și la îndeplinirea obiectivului impus în Strategia Națională de Siguranța Rutieră.

Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții au fost aprobați prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2295 din 18.12.2023.

Pentru realizarea obiectivului de investiții este necesară ocuparea unei suprafețe totale de 94 mp, aferentă unui număr de 4 de imobile proprietate privată aflate pe raza localității Buftea din județul Ilfov.
De asemenea, având în vedere că pentru realizarea obiectivului de investiții este necesară ocuparea unei suprafețe de 2.106 mp aparținând proprietății publice a statului, precum și a unei suprafețe de 5.825 mp aparținând proprietății unității administrativ-teritoriale a localității Buftea din județul Ilfov, prin prezentul proiect de act normativ se propune și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

- amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 1A km 19+250, intersecție cu strada Știrbei Vodă (DJ 602), oraș Buftea”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate;
- declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 1A km 19+250, intersecție cu strada Știrbei Vodă (DJ 602), oraș Buftea”, situate pe raza localității Buftea, din județul Ilfov
- listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, proprietarii sau deținătorii acestora, așa cum rezultă din evidențele unității administrativ-teritoriale, precum și sumele individuale estimate de către expropriator, aferente justelor despăgubiri, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre
- listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 1A km 19+250, intersecție cu strada Știrbei Vodă (DJ 602), oraș Buftea”, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre
- listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 1A km 19+250, intersecție cu strada Știrbei Vodă (DJ 602), oraș Buftea”, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Suma totală, de 18,21 mii lei, aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Buzău – Focşani” se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 ”Transport rutier”, titlul 61 “Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, articolul 61.06 "Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare pentru susținerea proiectelor aferente PNRR ".

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 17.06.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 17.06.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!