Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 18 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7

 

Scurtă descriere

Introducerea pe piață a vehiculelor rutiere în vederea primei înmatriculări sau înregistrări în România, precum și menținerea în circulație a vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România la care se efectuează anumite modificări constructive presupune, în concordanță cu legislația Uniunii Europene și/sau cu cea națională aferentă, o serie de activități tehnice și administrative, care se referă în principal la omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere.

Omologarea vehiculelor rutiere noi este reglementată la nivelul Uniunii Europene (legislație armonizată - omologare UE de tip serii mari sau omologare UE individuală) sau la nivel național (omologare națională de tip serii mici sau omologare națională individuală), în timp ce omologarea vehiculelor rutiere utilizate este reglementată la nivel național (omologare națională individuală). Tot la nivel național sunt reglementate și activitățile de eliberare a cărţii de identitate şi de certificare a autenticităţii vehiculelor rutiere, activități necesare înmatriculării și înregistrării vehiculelor rutiere în România.

Legislația națională de nivel superior referitoare la aceste activități, care pune în aplicare și legislația Uniunii Europene în domeniu, este reprezentată de OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia au fost emise acte subsecvente de punere în aplicare.

În acest sens, în ceea ce privește omologarea individuală, condițiile specifice aplicabile, inclusiv cerințele tehnice aferente, sunt reglementate prin OMTCT nr. 2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, cu modificările și completările ulterioare.

Deși Reglementările RNTR 7 au mai fost modificate după adoptarea OMTCT nr. 2132/2005, acestea nu au fost actualizate în raport cu ultimele modificări de natură tehnică introduse prin actele normative UE specifice, în special prin Regulamentul (UE) 2018/858 privind omologarea și supravegherea pieţei autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE și prin Regulamentul (UE) privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităţilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranţa generală a acestora și protecţia ocupanţilor vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 631/2009, (UE) nr. 406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, (UE) nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, (UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, (UE) nr. 351/2012, (UE) nr. 1230/2012 și (UE) 2015/166 ale Comisiei.

În consecință, este necesară actualizarea cerințelor tehnice aplicabile la omologarea individuală a vehiculelor rutiere; având în vedere că modificările operate sunt de mare amploare și că pentru îmbunătățirea modului de înțelegere a actului normativ a fost modificată și structura acestuia, s-a considerat că soluția legislativă optimă este de adoptare a unui nou act normativ, cu abrogarea OMTCT nr. 2132/2005.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.07.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.07.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!