Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 18 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente" tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt, precum și modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se propun următoarele:
1) Aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente" tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt, cu suma totală de 1.855.273,37 lei;
2) Aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a. Pozițiile nr. crt. 756, 769, 858, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 943, 944, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1087, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1103, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1145, 1158, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1190, 1191, 1192 și 1193 se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
b. eliminarea poziției de la nr. crt. 1144 din anexa nr. 2, ca urmare a operațiunii tehnice de comasare.
c. Aprobarea introducerii a 205 noi imobile, respectiv după poziția nr. crt. 24281 se introduce o nouă poziție, respectiv 24282, după poziția nr. crt. 10119 se introduc 184 noi poziții, iar după poziția nr. crt. 1245 se introduc două noi poziții, respectiv 12451 și 12452, conform anexei la prezenta hotărâre.
2) Aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată care nu au fost supuse procedurii exproprierii, respectiv de la pozițiile nr. crt. 24282, 101110, 101111, 101112, 101113, 101114, 101115, 101116, 101117, 101118, 101119, 101120, 101121, 101122, 101123, 101124, 101125, 101126, 101127, 101128, 101129, 101130, 101131, 101132, 101133, 101134, 101135, 101136, 101137, 101138, 101139, 101140, 101141, 101142, 101143, 101144, 101145, 101146, 101147, 101148, 101149, 101150, 101151, 101152, 101153, 101154, 101155, 101156, 101157, 101158, 101159, 101160, 101161, 101162, 101163, 101164, 101165, 101166, 101167, 101168, 101169, 101170, 101171, 101172, 101173, 101174, 101175, 101176, 101177, 101178 , 101179, 101180, 101181, 101182, 101183, 101184, 101185, 101186, 101187, 101188, 101189, 101190, 101191, 101192, 101193, 101194, 101195, 101196, 101197, 101198, 101199, 1011100, 1011101, 1011102, 1011103, 1011104, 1011105, 1011106, 1011107, 1011108, 1011109, 1011110, 1011111, 1011112, 1011113, 1011114, 1011115, 1011116, 1011117, 1011118, 1011119, 1011120, 1011121, 1011122, 1011123, 1011124, 1011125, 1011126, 1011127, 1011128, 1011129, 1011130, 1011131, 1011132, 1011133, 1011134, 1011135, 1011136, 1011137, 1011138, 1011139, 1011140, 1011141, 1011142, 1011143, 1011144, 1011145, 1011146, 1011147, 1011148, 1011149, 1011150, 1011151, 1011152, 1011153, 1011154, 1011155, 1011156, 1011157, 1011158, 1011159, 1011160, 1011161, 1011162, 1011163, 1011164, 1011165, 1011166, 1011167, 1011168, 1011169, 1011170, 1011171, 1011172, 1011173, 1011174, 1011175, 1011176, 1011177, 1011178, 1011179, 1011180, 1011181, 1011182, 1011183, 1011184, 1011185, 1011186, 1011187, 1011188, 1011189, 1011190, 1011191, 1011192, 1011193, 11931, 11932, 11933, 11934, 11935, 11936, 11937, 11938, 11939, 119310, 119311, 119312, 119313, 119314, 119315, 119316, 119317, 119318, 12451 și 12452.

Suma de 1.855.273,37 lei se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, la capitolul 84.01 "Transporturi", Titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, art 56.50 ”Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027".

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.07.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.07.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!