Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 13.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.01.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

Prin actul normativ anexat se propune desemnarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor ca autoritate de notificare, în sensul dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2019/945.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2019/945, se propune ca evaluarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității să fie efectuată de către un organism național de acreditare având în vedere dispoziţiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. In present, acest organism este stabilit prin Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 354/2003 privind recunoaşterea Asociaţiei de acreditare din România - RENAR ca organism naţional de acreditare,

Având in vedere că în prezent, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită funcția de supervizare a siguranței aviației civile la nivel național, printre atribuțiile acesteia regăsindu-se certificarea și supravegherea operatorilor de aeronave, certificarea organizațiilor care produc aeronave (cu sau fără pilot) dar și a distribuitorilor de produse aeronautice, se propune desemnarea Autorității Aeronautice Civile Române ca autoritate de supraveghere a pieții în cazul produselor reprezentate de aeronavele fără pilot la bord care intră sub incidența Capitolului II din Regulamentul (UE) nr. 2019/945, precum și ca autoritate competentă în sensul prevederilor art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2019/947.

Atribuții în verificarea operatorilor economici care comercializează produsele care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 945/2019, din punct de vedere al informării corespunzătoare a consumatorilor, va avea și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, asigurându-se în acest fel o eficientizare a procesului de supraveghere a pieții.

În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) și ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2019/945, pentru a veni în sprijinul operatorilor de aeronave din România, manualul, informațiile și declarația de conformitate UE care trebuie să însoțească orice produs reprezentând o aeronavă fără pilot la bord sau un dispozitiv complementar, care intră sau este pus la dispoziție sub orice formă pe piața din România, în vederea comercializării, trebuie să fie traduse în limba română.

Având în vedere că nerespectarea unora dintre dispozițiile regulamentelor (UE) nr. 2019/945 și 2019/947 de către producătorii, importatorii, distribuitorii sau, după caz, operatorii aeronavelor fără pilot la bord poate avea un impact negativ asupra siguranței aviației sau a persoanelor aflate în vecinătatea zonelor unde sunt operate astfel de aeronave, este necesară și stabilirea unor sancțiuni de natură contravențională aplicabile celor care încalcă respectivele dispoziții.

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!