Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Anunț - noile reglementări  din Austria

Începând cu 1 ianuarie 2017 au intrat în vigoare în Austria noi reglementări care actualizează cadrul existent din 2011 și introduc elemente noi pentru transpunerea Directivei 2014/67/UE privind detașarea lucrătorilor.

În ceea ce privește salariul minim, în cazul Austriei, acesta este definit, cu precădere, prin intermediul convențiilor colective de la nivel de sector.

În acest sens, autoritățile din Austria au pus la dispoziția actorilor interesați și un site cu informațiile relevante: http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_10/home.  

Documente

 

 

 

Anunț consultare publică lansată de Comisia Europeană privind consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier


În data de 5 septembrie a.c., Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier. Consultarea abordează aspecte privind reglementările sociale ale Uniunii Europene în domeniul transporturilor rutiere – Regulamentul 561/2006, Directiva 2006/22/CE, Directiva 2002/15/CE (perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, controlul respectării prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă, timpul de muncă al lucrătorilor mobili), precum și aspecte legate de detașarea lucrătorilor (guvernate de Directiva 96/71/CE și  Directiva 2014/67/EU).
Prin această consultare publică Comisia Europeană își propune să ofere publicului larg și părților interesate posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere cu privire la toate elementele relevante pentru evaluarea funcționării reglementărilor sociale în transportul rutier, precum și cu privire la modificările dorite ale cadrului de reglementare. De asemenea, Comisia Europeană dorește să colecteze o serie de date și informații concrete, opinii ale experților, în perspectiva procesului de pregătire a propunerii legislative.
Consultarea se derulează în perioada 5 septembrie 2016 – 11 decembrie 2016 și are la bază două chestionare care pot fi accesate și completate on-line de către cei interesați pe pagina web a Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Mobilitate și Transport (DG MOVE): http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legislation-road_en  Pe aceeași pagină web se găsesc atât regulile privind publicarea rezultatelor consultării cât și documentele de referință

 

Legislaţia europeana- accesare

Flux unitati MT


Click to listen highlighted text!